Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za dodjelu stipendije za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Fizičke osobe
Popunjavaju samo učenici (navesti broj godina)
Popunjavaju samo studenti
Popunjavaju samo studenti
Popunjavaju samo studenti

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

 1. Presliku svjedodžbe / prijepis položenih ispita sa ocjenama prethodne školske/akademske godine (predočenje izvornika ili ovjerenog preslika dostavlja se na zahtjev Povjerenstva)
 2. Uvjerenje/potvrda o upisu u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.
 3.  

a)

 • Potvrda o visini dohotka i primitaka za razdoblje veljača-srpanj 2021. godinu za sve članove zajedničkog domaćinstva - Porezna uprava/e-Građani
 • za članove koji obavljaju samostalnu djelatnost - obrazac Pregled poslovnih primitaka i poslovnih izdataka za razdoblje 01.02.2021. - 31.07.2021. - knjigovodstvo samostalne djelatnosti

b)

Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2020. godinu za sve članove zajedničkog domaćinstva - Porezna uprava/e-Građani

c)

Potvrda-Uvjerenje ili druga isprava o prosječnom isplaćenom osobnom dohotku poslodavca (za razdoblje veljača-srpanj 2021.), za sve članove zajedničkog domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad izvan Republike Hrvatske te dokaz o ostvarenim prihodima tijekom 2020. godine

 1. Potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenim roditeljima-starateljima, odnosno ovjerena izjava kod javnog bilježnika da je roditelj-staratelj nezaposlen
 2. Potvrda o prebivalištu za sve članove zajedničkog domaćinstva
 3. Potvrda Upravnog odjela za opće poslove, Odsjek za proračun i financije Grada Buja za sve članove zajedničkog domaćinstva da nemaju dugovanja prema Gradu Buje po bilo kojoj osnovi
 4. Naziv banke i IBAN žiro računa učenika/studenta (za doznaku stipendije).
 5. Izjava - isprintajte, popunite i priložite izjavu koju smo vam priložili iznad (vidi Formulare)

 9. Ostale potvrde:

a)       potvrda o upisu u učenički ili studentski dom 

b)      potvrda o statusu samohranog roditelja

c)      potvrda o teško bolesnom članu obitelji

d)      potvrda o školovanju drugog člana uže obitelji (brat, sestra)  izvan područja Grada Buja

e)      isprave i dokumentacija o sudjelovanju na županijskom, međužupanijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja/studiranja (ako ih podnositelj prijave ima), kao i za priznanje fakulteta ili drugo izvan fakultetsko stručno priznanje (rektorova nagrada)

f)       dokaz da je dijete hrvatskog branitelja, 

g)      dokaz da je dijete bez jednog i/ili oba roditelja, dijete sa utvrđenim pravom na pomoć za uzdržavanje

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.