Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Izjava kuće za odmor (u svrhu oslobođenja od poreza na kuće za odmor)

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.

Podaci se daju u svrhu oslobođenja od poreza na kuće za odmor.

Ako ste iznad odabrali "Ostalo", opisati o čemu se radi

Popis obaveznih dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

Ovisno o iznad odabranom razlogu, priložite odgovarajuću dokumentaciju:

  1. Ako su u kući za odmor smješteni izbjeglice, odnosno prognanici kao dokaz prilaže se preslika uvjerenja o prebivalištu Policijske uprave i preslika dokaza statusa za izbjeglice-prognanike.
  2. Ako se kuća za odmor se ne koristi zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava,  požar, potres), kao dokaz prilaže se preslika zapisnika Komisije za popis i procjenu šteta.
  3. Ako se kuća se ne može koristiti zbog starosti i trošnosti, priložiti dokaznu dokumentaciju.
  4. Ako ste iznad odabrali "Ostalo" priložite odgovarajuću dokaznu dokumentaciju.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie u svrhu oslobođenja od poreza na kuće za odmor.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.