Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

Popis obaveznih dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

  1. Izvještaj - isprintajte, popunite i priložite izvještaj (tablicu) koju smo vam priložili iznad (vidi Formulare)
  2. Preslik izvoda iz platnog prometa za transakcije/plaćanja računa/obaveza iz izvještaja
  3. Kopije novinskih članaka (u koliko je o korisniku sredstava i /ili programu/projektu financiranom iz proračuna Grada Buja bilo napisano u lokalnom ili drugom tisku) 
  4. Kopije računa, ugovora, obračuna osobnog dohotka (u koliko su troškovi istih namireni iz proračunskih sredstava Grada Buja) ovjerene pečatom i potpisane od strane odgovorne osobe/osobe za zastupanje
  5. Ostalo (fotografije, plakati…..)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.