Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Fizičke osobe

Zahtjev za ostvarivanja prava podnosi se u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Molim da mi se prizna pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete sukladno Odluci o novčanoj pomoći za novorođeno dijete (“Službene novine” Grada Buja broj 15/18), Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za tekuću godinu i Planu proračuna Grada Buja za tekuću godinu, pozicija R0229

navesti podatak za roditelja/korisnika kojem se vrši doznaka sredstava

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

  1. Dokaz o prebivalištu novorođenog djeteta (uvjerenje o prebivalištu, preslika)
  2. Izvadak iz matice rođenih - rodni list novorođenog djeteta (preslika)
  3. Izvadak iz matice rođenih - rodni list za ostalu djecu (preslika)
  4. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva - isprintajte, popunite i priložite izjavu koju smo vam priložili iznad (vidi Formulare)
  5. Preslika osobne iskaznice od oba roditelja (uvjerenje o prebivalištu na području RH - u koliko iz osobne iskaznice nije moguće utvrditi da roditelj ima/imaju neprekidno prijavljeno prebivalište od najmanje dvije godine na području Grada Buja neposredno prije rođenja djeteta)

Podnositelj Zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. točka 15. Zakona o upravnimpristojbama (NN 115/16).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie u svrhu ostvarivanja prava na pomoć za novorođeno dijete.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.