Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Buja-Buie – štandovi i klupe izvan tržnice na malo (do 45 dana)

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.

Trgovinu na malo izvan prodavaonica i izvan tržnice na malo putem štandova i klupa mogu obavljati:

 • pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini,
 • pravna ili fizička osoba koja nema obvezu upisa u Upisnik dobavljača sadnog materijala u skladu s posebnim propisima, kad poljoprivredni sadni materijal prodaje na malo izvan prodavaonica
 • pravna ili fizička osoba upisana u Upisnik šumoposjednika kad šumske proizvode prodaje na malo izvan prodavaonica,
 • pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje proizvode prodaje na malo,
 • pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i sl.) koje prema posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaju na malo izvan prodavaonica,
 • nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima kada prodaje svoje poljoprivredne proizvode na malo izvan prodavaonica.

Podnositelj zahtjeva mora dokazati da ispunjava slijedeće uvjete:

 • Minimalni tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina te drugi uvjeti propisani posebnim propisom s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine.
 • Opći sanitarni i zdravstveni uvjeti i uvjeti sukladni propisima o hrani kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom, koja može utjecati na zdravlje ljudi, sukladno posebnim propisima osigurane prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 metara.           
 • Najveća dozvoljena površina štanda je 6 m², a zajedno sa okolnom površinom najviše 12 m².
 • Najveća dozvoljena površina klupe je 6 m², a zajedno sa okolnom površinom najviše 12 m².
 • Štand i klupa moraju biti uredni, te usklađeni izgledom s okolnim objektima, odnosno prostorom u koji su smješteni.

Odobrenje se izdaje za korištenje javne površine do 45 dana dok se za korištenje javne površine za razdoblje duže od 45 dana zaključuje ugovor o korištenju javne površine temeljem provedenog natječaja.

Molim Upravni odjel za komunalne djelatnosti da mi odobri korištenje javne površine radi postavljanja štanda-klupe:

Plaćanja

Potvrde o plaćanju priložite u privicima.

Obavijest: Uplatu od 9,29 EUR izvršite na račun IBAN HR5223800061804200004 naslovljen na Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje, Hrvatska sa modelom 68 pozivom na broj 5703-OIB i opisom placanja Upravna pristojba.

Popis obaveznih dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

 1. Naziv robe koju će prodavati i način na koji će se prodavati.
 2. Isprava nadležnog tijela kojom se dokazuje da ispunjava uvjete iz članka 4. st. 1.  Odluke o određivanju načina, uvjeta i mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Buja-Buie (Službene novine Grada Buja-Buie 12/15).
 3. Izgled štanda ili klupe ili tipski projekt.
 4. Suglasnost vlasnika zemljišta za prodaju robe.
 5. Ostali dokazi iz članka 4.  Odluke o određivanju načina, uvjeta i mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Buja-Buie (Službene novine Grada Buja-Buie 12/15).
 6. Potvrda Upravnog odjela Grada nadležnog za financije o nepostojanju dugovanja prema Gradu po bilo kojoj osnovi.
 7. Dokaz o uplati administrativne pristojbe (gore navedeno)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie - Zahtjev za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Buja-Buie – štandovi i klupe izvan tržnice na malo (do 45 dana).

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.