Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Buja-Buie

Pravne osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju pravne osobe, ako ste fizička osoba pristupite obrascu ovdje.

Podnosim zahtjev za zakup nekretnine u vlasništvu Grada Buja i to za:

detaljni opis namjene korištenja nekretnine

Plaćanja

Potvrde o plaćanju priložite u privicima.

Obavijest: Uplatu od 5,30 EUR izvršite na račun IBAN HR5223800061804200004 naslovljen na Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje, Hrvatska sa modelom 68 pozivom na broj 5703-OIB i opisom placanja Upravna pristojba.

Popis obaveznih dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

  1. Preslik osobne iskaznice
  2. Izvornik ili ovjereni preslik registracije pravne osobe u RH
  3. Izvadak iz zemljišnje knjige za zatraženu parcelu i susjednih parcela - izvadak iz sudskog registra (E-izvadak) 
  4. Posjedovni list - ne stariji od 6 mjeseci (E-izvadak)
  5. Kopiju katastarskog plana - ne stariji od 6 mjeseci (E-izvadak) 
  6. Dokaz o uplati administrativne pristojbe (gore navedeno)

________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.