Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Buja-Buie – prigodna prodaja

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.

Trgovinu na malo izvan prodavaonica prigodnom prodajom mogu obavljati:

  • pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini,
  • nositelj i/ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima kada prodaje svoje poljoprivredne proizvode na malo izvan prodavaonica.

Podnositelj zahtjeva mora dokazati da ispunjava slijedeće uvjete:

  • osigurane prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 metara.

Prigodna prodaja je povremenog karaktera i traje u vremenskom razdoblju u kojem se održava priredba, sajam, izložba i slično, a najduže 30 dana.

Molim Upravni odjel za komunalne djelatnosti da mi odobri korištenje javne površine:

Plaćanja

Potvrde o plaćanju priložite u privicima.

Obavijest: Uplatu od 9,29 EUR izvršite na račun IBAN HR5223800061804200004 naslovljen na Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje, Hrvatska sa modelom 68 pozivom na broj 5703-OIB i opisom placanja Upravna pristojba.

Popis obaveznih dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

  1. Naziv robe koju će prodavati i način na koji će se prodavati.
  2. Isprava nadležnog tijela kojom se dokazuje da ispunjava uvjete iz članka 24. st. 1.  Odluke o određivanju načina, uvjeta i mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Buja-Buie (Službene novine Grada Buja-Buie 12/15).
  3. Izgled štanda/klupe/automata
  4. Suglasnost vlasnika zemljišta za postavljanje štanda/klupe/automata,
  5. Ostali dokazi iz članka 24. Odluke o određivanju načina, uvjeta i mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Buja-Buie (Službene novine Grada Buja-Buie 12/15).
  6. Dokaz o uplati administrativne pristojbe (gore navedeno)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie - Zahtjev za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Buja-Buie – prigodna prodaja.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.