Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Prijava obveze komunalne naknade

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.

NAPOMENE:

Korisnik nekretnine plaća komunalnu naknadu:

  1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom (mora biti navedeno u ugovoru)
  2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
  3. ako se ne može utvrditi vlasnik.

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:

  1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97.)
  2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
Upisati djelatnost koja se obavlja u poslovnom prostoru

Popis obaveznih dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

  1. Zemljišno – knjižni izvadak ili rješenje o nasljeđivanju (za vlasnike nekretnine).
  2. Ugovor o zakupu (za korisnike nekretnine).
  3. Ostala dokumentacija (neobavezno)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie - Prijava obveze komunalne naknade.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.