Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za podmirenje troškova stanovanja (korisnici zajamčene minimalne naknade)

Fizičke osobe

Molim da mi se prizna pravo za podmirenje troškova stanovanja temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buja (“Službene novine” Grada Buja broj 9/20)., a sukladno Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za tekuću godinu i Planu proračuna Grada Buja za tekuću godinu, pozicija - R0234.

 

navesti u koliko je različita od adrese prebivališta

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja koje podnositelj obavezno prilaže ispod (vidi privici):

  1. Preslika osobne iskaznice – podnositelja zahtjeva
  2. Preslika računa za pruženu uslugu/ugovora o najmu stana – izdano na ime podnositelja zahtjeva
  3. Preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb Buje o ostvarivanju prava na minimalnu zajamčenu naknadu – podnositelja zahtjeva
  4. Preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb Buje o ostvarivanju prava na naknadu kao ugroženog kupca energenta – podnositelja zahtjeva

Podnositelj Zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. točka 15. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie u svrhu ostvarivanja prava na podmirenje troškova stanovanja.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.