Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za subvencioniranje troškova prijevoza umirovljenicima

Fizičke osobe

Molim da mi se prizna pravo na subvenciju troškova prijevoza sukladno Odluci o subvencioniranju troškova prijevoza umirovljenicima sa najnižim mirovinama radi odlaska na bolničko liječenje, specijalistički pregled i/ili kontrolni pregled i Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2020. godinu (pozicija R1282).

Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 2 mjeseca od korištenja usluge prijevoza.

NEPOTPUNI I NEPRAVOVREMENI ZAHTJEVI SE NEĆE RAZMATRATI.

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava na subvenciju troškova prijevoza koje podnositelj obavezno prilaže ispod (vidi privici):

  1. Preslika osobne iskaznice – podnositelja zahtjeva
  2. Preslika putnog naloga iz kojeg je razvidno da je podnositelj obavio pregled/kontrolu u zdravstvenoj ustanovi
  3. Preslika posljednje isplaćene mirovine/ dohotka – podnositelja zahtjeva i svih članova zajedničkog domaćinstva
  4. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva - isprintajte, popunite i priložite izjavu koju smo vam priložili iznad (vidi Formulare)
  5. Potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenim radno sposobnim članovima kućanstva, odnosno izjava člana kućanstva da je nezaposlen

Podnositelj Zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. točka 15. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie u svrhu ostvarivanja prava na subvenciju prijevoza umirovljenika.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.