Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za subvencioniranje troškova autobusnog prijevoza šk.god. 2024./2025.

Fizičke osobe

Molim da se odobri subvencioniranje troškova autobusnog prijevoza sukladno odredbama članka 7. stavka 3., članka 15. točka B. i članka 34. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buje Buie (“Službene novine” Grada Buja broj 09/20) te Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi, pozicija R0231, za dijete.

Zahtjevi za ostvarivanje subvencija za pedagošku godinu 2024./2025. zaprimaju se zaključno do 06.09.2024.

NEPOTPUNI I NEPRAVOVREMENI ZAHTJEVI SE NEĆE RAZMATRATI.

navesti podatak za roditelja/staratelja kojem se vrši doznaka sredstava

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

 1. Preslika osobne iskaznice – oba roditelja/staratelja (uvjerenje o prebivalištu na području RH - u koliko iz osobne iskaznice nije moguće utvrditi da roditelji imaju prebivalište najmanje pet (5) godina na području Grada)
 2. Potvrda o upisu djeteta u školu u šk.god. 2024./2025.
 3. Potvrda Upravnog odjela za opće poslove, Odsjek za proračun i financije Grada Buja za roditelje/staratelje da nemaju dugovanja prema Gradu Buje po bilo kojoj osnovi
 4. Dokaz o pravu korištenja doplatka za dijete (Potvrda/Rješenje nadležnog tijela) ili dokaz o statusu korisnika zajamčene minimalne naknade (Rješenje Centra za socijalnu skrb)
 5. Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva - isprintajte, popunite i priložite izjavu koju smo vam priložili iznad (vidi Formulare)
 6. Preslika računa autobusne karte/potvrde auto-prijevoznika o visini iznosa autobusne karte
 7. Dokaz - udomitelj djeteta, ako je ugovorom riješen njihov odnos
 8. Dokaz - roditelj, staratelj ili udomitelj djeteta poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata
 9. Dokaz - roditelj djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida
 10. Dokaz - odrasla osoba i(li) dijete žrtva obiteljskog nasilja a koji su bili primorani napustiti obitelj.

Podnositelj zahtjeva mora priložiti sve dokumente od rednog broja 1. do 6.

Dokaz od rednog broja 7. do 10. u koliko ih podnositelj zahtjeva posjeduje.

Podnositelj Zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. točka 15. Zakona o upravnimpristojbama (NN 115/16).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Buje - Buie u svrhu ostvarivanja prava na subvenciju troškova autobusnog prijevoza.

Grad Buje - Buie čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.